20 June 2007 pM vs. Oblivion - Mid Sh - Win
Early 2007 pM vs. KoV - Mid Sh - Win (2x)
Late November-December 8 pM vs. Fifa - Mid Sh - Win
(3x)
12 November 2006 pM vs. Fifa - Mid Sh - Win
11 November 2006 pM vs. Conquest - Indy Tl - Crashed
11 November 2006 pM vs. Conquest - Mid Sh - Win
Date unknown pM vs. EoD - Mid Sh - Win
Date unknown pM vs. Ultima - Mid Sh - Win

_›[pM]‹_Thor_
_›[pM]‹_Yankee_
_›[pM]‹_Hobo_
_›[pM]‹_Weezy_

Inactive:
_ ›[pM]‹_Dusk_

_›[pM]‹_Dawn_